The ad John Deere W660i-DEMO grain harvester has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Claas 7500 grain harvester Claas 7500 €315,000 Grain harvester 06/2019 970 m/h Bulgaria, Vlchedrm
John Deere S680i grain harvester John Deere S680i price on request Grain harvester 2014 1681 m/h Bulgaria, Targovishte
John Deere W660i-DEMO grain harvester
Sold
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 2
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 3
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 4
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 5
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 6
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 7
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 8
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 9
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 10
John Deere W660i-ДЕМО grain harvester image 11
1/11
Brand:  John Deere
Model:  W660i-ДЕМО
Type:  grain harvester
Year of manufacture:  2019
Running hours:  445 m/h
Location:  Bulgaria Trgovishche
Placed on:  May 24, 2024
Agronetto ID:  QQ35601
Description
Fuel tank:  800 l
Engine
Power:  385 HP (283 kW)
Fuel:  diesel
Number of cylinders:  6
Axles
First axle:  900/60R32
Rear axle:  540/65R30
Condition
Condition:  used

More details — John Deere W660i-ДЕМО grain harvester

English
Used JOHN DEERE W660i combine-DEMO
- Year of manufacture: 2019
- Engine hours: 445
- Threshing hours: 228

Engine:
-John Deere PowerTech PSX with twin turbo compressor, exhaust gas emissions Tier 5 DPF-SCR
- 6 cylinder
-Nominal power according to ECE R120 = 385 hp. /283 kW/
- Engine capacity: 9.0 l.
-Capacity of the fuel tank: 800 l.
- Tank for AD Blue - 33 l.
-Alternator 200A
-2 pcs. the battery at 12 V

Transmission:
-PBST 3-speed with electric gear shifting

Rear axle :
-4x4 dual transmission

Tires:
-Front tires 900/60R32
-Rear tires 540/65R30

Cabin:
-Deluxe CommandView cabin Premium
-Lighting Premium
-Green Star 3-room display GS3, mounted on an armrest, 26 cm diagonal
-Premium air comfort seat
-Passenger seat
-Climatronic, steam and ventilation
-CD-Player
-Profi lighting package


AMS system:
i- package intelligent control
HarvestDoc moisture and yield meter

Threshing system:
-6 straw shaker
-Inclined chamber with hydraulic cylinder for adjusting the header according to the terrain with a reinforced chain on the inclined chamber
-Reinforced lifting cylinders on the cam 70 mm
-Straw shakers without separator
-Threshing drum with a diameter of 660 mm
-Rear beater with a diameter of 400 mm
- Active separation area - 1.9 m2
-Adjustable position of the second counter drum
-11 step straw shakers
-DynaFlow cleaning system with an area of 6.3 m2 with feed screws, front sieve, upper and lower sieve
-Top screen with high performance
-Covering covers of the hopper with electric control
-Modernized loss tracking system
-Harvest Monitor incl. yield and moisture sensors
-Interactive cabin setup
-Universal counter drum
-Reducer to reduce revolutions (250-465/min. and 470-950 1/min.)
-Electrically adjustable reinforced sieves

Others:
- Sechka

-Chaff spreading device

-Mechanical buffer
-Unloading auger 5.60 m
-Sensor for monitoring the amount of mass that is returned for finishing
-Key for manual drum rotation
-Bar for aggressive threshing
-Safety clutch with crawling of the grain elevator
-Adjustable deflector
- Header for white harvest JD 622X
Working width 6.70 m

-Two mechanical canola knives
- Cyclist
Show the whole comment
Употребяван зърнокомбайн JOHN DEERE W660i-ДЕМО
- Година на производство: 2019
- Моточасове: 445
- Вършачни часове: 228

Двигател:
-John Deere PowerTech PSX с двоен турбо компресор ,емисия на изгорелите газове Tier 5 DPF-SCR
-6 цилиндров
-Номинална мощност по ECE R120 = 385 к.с. /283 kW/
-Обем на двигателя : 9,0 л.
-Капацитет на горивния резервоар : 800 л.
-Резервоар за AD Blue - 33 л.
-Алтернатор 200А
-2 бр. акумулатора по 12 V

Скоростна кутия:
-PBST 3-степенна с електрическо преключване на скоростите

Заден мост :
-4х4 двойно предаване

Гуми:
-Предни гуми 900/60R32
-Задни гуми 540/65R30

Кабина:
-Deluxe CommandView кабина Premium
-Осветление Premium
-Green Star 3 комнаден дисплей GS3, монтиран на подлакътник, 26 см на диагонал
-Premium въздушна комфортна седалка
-Пасажерска седалка
-Климатроник,парно и вентилация
-CD-Player
-Profi пакет осветление


AMS система:
i- пакет интелигентно управление
Влаго-и добивомер HarvestDoc

Вършачна система:
-6 сламотръсна
-Наклонена камера с хидравличенцилиндър за нагаждане на хедераспоред терена с усилена верига нанаклонената камера
-Усилени повдигащи цилиндри на наклонената камера 70 мм
-Сламотръси без сепаратор
-Вършачен барабан с диаметър 660 мм
-Заден битер с диаметър 400 мм
-Активна площ на сепарация -1,9 м2
-Регулираема позиция на втория контра барабан
-11 стъпкови сламотръси
-DynaFlow почиставаща сиситема с площ 6,3 м2 със захранващи шнекове , предно сито,горно и долно сито
-Горно сито с висока производителност
-Покриващи капаци на бункера с електрическо управление
-Модернизирана система за следене на загубите
-Harvest Monitor вкл.датчици за добив и влага
-Интерактивна настройка на кабината
-Универсален контра барабан
-Редуктор за намаляване на оборотите(250-465/мин. и 470-950 1/мин.)
-Електрически регулируеми усилени сита

Други:
-Сечка

-Устройство за разхвърляне на плявата

-Механичен буфер
-Разтоварващ шнек 5,60 м
-Сензор за следене на количеството маса , която се връща за доовършаване
-Ключ за ръчно првевъртване на барабана
-Шина за агресивно овършаване
-Предпазен съединител с припълзване на зърнения елеватор
-Регулируем дефлектор
-Хедер за бяла жътва JD 622Х
Работна ширина 6.70 м

-Два механични ножа за рапица
-Колесар