New Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill

PDF
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 2
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 3
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 4
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 5
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 6
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 7
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 8
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 9
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 10
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 11
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 12
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 13
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 14
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 15
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 16
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 17
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 18
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 19
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 20
new Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill image 21
Interested in the ad?
1/21
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand:  Teknamotor
Model:  Skorpion 650 EB
Type:  sawmill
Net weight:  5400 kg
Location:  Poland Ostrowiec Świętokrzyski
Placed on:  Jun 21, 2024
Agronetto ID:  TL4566
Condition
Condition:  new

More details — New Teknamotor Skorpion 650 EB sawmill

English
Skorpion 650 EB is a stationary drum chipper designed for chipping flat edgings, round timber, various types of furniture and sawmill waste of a width to 650 mm.

Control system of the chipper operated from the switchbox performs the functions of switching on, operation and overload control, and switching off.

The machine’s cutting system consists of a drum with 2, 3 or 4 (optionally) cutting knives and one support knife. The method of embedding the support knife (extending from the chipper’s body) allows very quick rotation or replacement (the knife is sharpened on four cutting edges). The used knives are made from tool steel, which is resistant to dulling, which in turn is translated into longer lifetime. The number of knives on the drum and the diameter of screen openings allows obtaining the required size of chips. Feeding material is conveyed to the inlet using seven toothed feed rollers, driven by gear motors.

The chipper is equipped with a main low-speed electrical engine. In contrast to high-speed engines, this engine is characterised by more stable operation and higher torque. With the same power, the motor achieves greater power transfers and by increasing the diameter of the main motor pulley – increased lifetime of the V-belts.

The chipper is driven by electric engine of 90, 110 or 132 kW, and equipped with electronic system of operation control, which automatically prevents overloading of the cutting system by temporarily stopping the feeding.

Skorpion 650 EB can cooperate with belt and vibrating systems of loading and conveying. The basic set of the chipper equipment covers a chipper, a control switchbox, and to request - a loading conveyor and a collecting conveyor.

Overall dimensions (length x width x height) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Weight 5400** [kg]
No of knives 2 cutting knives + 1 counter-knife, 3 cutting knives + 1 counter-knife, 4 cutting knives + 1 counter-knife
Feeding speed up to 31,5 [running meters/min]
Chipping capacity up to 50 [stère meters/h]
Chip width from 20 to 40, from 15 to 25, from 10 to 20 [mm]
Dimensions of inlet (width x height) 650 x 250 [mm]
Drum diameter 600 [mm]
Feeding unit belt or vibrating conveyor
Main engine power 90, 110, 132 [kW]
Power of engine on feeding conveyor 2 pcs x 4,0 [kW]
Power of engine on collecting conveyor 2,2 [kW]

()* - suport structure
()** - weight depends on equipment installed.

Equipment included:
- control switchbox
- electronic anti-stress system

Additional accessories on request:
- loading conveyor
- collecting conveyor
- feeding speed regulation
Дробилката Skorpion 650 EB е стационарен модел с режещ барабан, предназначена за раздробяване на дървени плоскости, обла дървесина, различни видове мебелни отпадъци и отпадъци от дъскорезници до ширина 650 мм.

Управление се реализира чрез контролен блок, с който извършвате функциите включване, контрол на работата, контрол на претоварване, изключване на захранването. Системата на рязане се състои от барабан с 2, 3 или 4 режещи ножа. Чрез използване на сито се осигурява регулация на размера на стърготините. Различната конфигурация на броя на ножовете в барабана и диаметърa на отворите в екрана (ситото), позволява да се получи желания размер на стърготините. Суровият материал се транспортира до входа на дробилката, чрез седем подаващи зъбни ролки, задвижвани от мото-редуктори. Дробилката се задвижва от електрически двигател с мощност 90, 110 или 132 кВ. Като допълнително оборудване дробилката може да бъде снабдена с електронна система за контрол на работата (анти-стрес), която автоматично предотвратява претоварване на системата за задвижване, чрез временно спиране на подаването на материал.

Като стандартно оборудване на дробилката се използва още електронната система за контрол на работата (анти-стрес), която автоматично предотвратява претоварване на системата за задвижване чрез временно спиране на подаването на материал.

Skorpion 650 EB може да работи с лентови и вибриращи системи за товарене и транспорт. Основният набор от оборудване на дробилката е контролен блок, конвейер за товарене и конвейер за приемане.

Размери (д x ш x в) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [мм]
Тегло 5400** [кг]
Брой на ножовете 2 режещи + 1 подкрепващ, 3 режещи + 1 подкрепващ, 4 режещи + 1 подкрепващ
Скорост на подаване дo 31,5 [линеен м/мин]
Чипинг капацитет дo 50 [насипен м3/h]
Ширина на стърготини oт 20 дo 40, от 15 до 25, от 10 до 20 [мм]
Размери на гърлото (шир x вис) 650 x 250 [мм]
Диаметър на барабан 600 [мм]
Начин на захранване лентов или вибриращ конвейер
Мощност на главния двигател 90, 110, 132 [кв]
Мощност на подаващия двигател 2 x 4,0 [кВ]
Мощност на двигател на приемащия конвейер 2,2 [кВ]

()* - конструкция за повишаване
()** - тегло в зависимостта от оборудване дробилката

Стандартно оборудване
-контролен блок
-анти-стресова система

Допълнително оборудване
-конвейер за товарене
-конвейер за приемане
-регулиране на скоростта на подаване
Štěpkovač Skorpion 650 EB je stacionární bubnový štěpkovač, určený pro drcení odřezků s rovným povrchem, kulatiny, různého odpadu z pilářské a nábytkářské výroby o šířce do 650 mm.

U tohoto zařízení je systém řezání na bubnu s 2, 3 nebo podle výběru se 4 noži a jedním podpůrným nožem. Umístění podpůrného nože (vysouvaného z těla štěpkovače) umožňuje jeho velmi rychlou rotaci nebo výměnu (podpůrný nůž má čtyři pracovní hrany). Nože jsou vyrobeny z nástrojové oceli odolné proti otupení, což značí dlouhou životnost. Počet nožů na bubnu a průměr otvorů síta umožňuje získání požadované velikosti štěpek. Materiál pro zpracování je dopravován do hrdla štěpkovače pomocí sedmi ozubených podávacích válců, poháněných dvěma motoreduktory.

Štěpkovač je vybaven hlavním nízkootáčkovým elektromotorem. Na rozdíl od vysokorychlostních elektromotorů je stabilnější v provozu a má vyšší točivý moment. Při stejném výkonu motoru dosahuje většího přenosu energie díky zvětšení průměru řemenice na hlavním motoru - zvyšuje se životnost klínových řemenů. Pohon zařízení je elektrický s kapacitou 90, 110 nebo 132 kW.

Tento štěpkovač je vybaven elektronickým systém kontroly práce, jež automatický zabráňuje přetížení sekací soustavy, a to časovým pozastavením podávací soustavy.

Štěpkovač Skorpion 650 EB může spolupracovat jak s pásovými, tak i vibračními dopravními podávacími systémy. Základní soupravu zařízení tvoří štěpkovač, řídicí skříň, podávací dopravník a dopravník pro odběr produktu.

Rozměry (délka x šířka x výška) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Hmotnost 5400** [kg]
Počet nožů 2 řezací + 1 opěrný, 3 řezací + 1 opěrný, 4 řezací + 1 opěrný
Rychlost podávání do 31,5 [bm/min]
Výkon stroje do 50 [m3/h]
Šířka štěpky od 20 do 40, od 15 do 25, od 10 do 20 [mm]
Rozměry vstupního hrdla (šířka x výška) 650 x 250 [mm]
Průměr řezacího bubnu 600 [mm]
Způsob podávání (posunu materiálu) pásový nebo vibrační dopravník
Výkon hlavního motoru 90, 110, 132 [kW]
Výkon podávacích motorů 2 ks x 4,0 [kW]
Výkon motoru u dopravníku pro odběr hotového produktu 2,2 [kW]

()* rám podstavce.
()** - hmotnost závisí na vybavení štěpkovače.

Standardní vybavení:
-řídicí skříň
-elektronický systém proti přetížení

Opce vybavení:
-plnicí podavač
-podavač pro odběr produktu
-regulace rychlosti podávání
Skorpion 650 EB ist stationärer Trommelhacker, konzipiert für das Hacken der Schwarten von glatten Flächen, Rundhölzern, verschiedenen Abfällen aus den Sägewerken und Möbelindustrie bis 650 mm Breite.

Das Steuerungssystem des Trommelhackers bildet der Steuerungsschrank, der die Funktion der Einschaltung, Steuerung, Kontrolle der Überlastung und Ausschaltung ausübt.

Das Schneidsystem des Holzhackers ist die Trommel mit 2, 3 oder optional 4 Schneidmesser und mit einem Gegenmesser. Die Konstruktion der Befestigung des Gegenmessers (ins Gehäuse des Hackers eingeschoben) ermöglicht seinen sehr schnellen Ausbau oder den Wechsel (der Gegenmesser hat vier Arbeitsschneidkanten). Die Messer sind aus Werkzeugstahl mit erhöhten Festigkeit gegen Abstumpfung hergestellt, der ihre Lebensdauer verlängert. Die Anzahl der Messer auf der Trommel und die Größe der Löcher des Siebs ermöglicht die Herstellung der gewünschten Größe der Hackschnitzel. Das Material wird in die Einzugsöffnung durch sieben Einzugsrollen mit Zacken zugeführt, die durch zwei Getriebemotore angetrieben werden.

Der Häcksler ist mit dem Elektromotor mit der niedrigen Drehzahl ausgestattet. Dieser Motor ist im Gegensatz zu den Elektromotoren mit der hohen Drehzahl mit dem stabilem Betrieb und dem höheren Drehmoment gekennzeichnet. Bei der gleichen Leistung haben diese Motoren die größere Übertragung der Energie und durch Vergrösserug des Durchmessers von der Riemenscheibe auf dem Hauptmotor verlängert man die Lebensdauer der Keilriemen. Der Antrieb des Hackers ist der Elektromotor mit einer Leistung von 90, 110 oder 132 kW.

Im Standard ist Skorpion 650 EB mit elektronischem Kontrollsystem ausgerüstet, das automatisch die Überlastung der Schneidgruppe durch momentanes Anhalten des Einzugs verhindert.

Der Holzhacker Skorpion 650 EB kann sowohl mit Bandförderer als auch Vibrationsrinne arbeiten. Grundausstattung der Anlage ist Holzhacker, Steuerungsschrank und zusätzlich Zuführ- und Austragsband.

Abmessungen (LxBxH) 3000 x 1620 x 1400 (+600*) [mm]
Gewicht 5400** [kg]
Anzahl der Messer 2 Schneid- + 1 Gegenmesser, 3 Schneid- + 1 Gegenmesser, 4 Schneid- + 1 Gegenmesser
Einzugsgeschwindigkeit bis 31,5 [m/min]
Stundenleistung bis 50 [m3/h]
Hackschnizellänge von 20 bis 40, von 15 bis 25, von 10 bis 20 [mm]
Einzugsöffnung ( BxH) 650 x 250 [mm]
Trommeldurchmesser 600 [mm]
Art der Zuführung Vibrations oder Bandförderer
Leistung des Motors 90, 110, 132 [kW]
Leistung des Einzugsbandmotors 2 Stk. x 4,0 [kW]
Leistung des Transportbandmotors 2,2 [kW]

()* - Erhöhung
()** - Das Gewicht hängt von der Ausstattung (Trommel, Elektromotor) ab.

Standardausstattung:
- Steuerungsschrank
- Elektronisches System der Sicherung gegen Überlastung

Zusätzliche Ausstattung:
- Zuführband
- Austragsband
- Einzugsgeschwindigkeitregelung
La trituradora Skorpion 650 EB es una picadora fija de tambor que sirve para hacer virutas de residuos de superficie plana, trozos redondos, diferentes tipos de residuos de asserraderos y de fabricación de muebles, de 650 mm de anchura.

El sistema de mando de la picadora es formado por el armario de mando que tiene funciones tales como: poner el equipo en marcha, controlar el trabajo, controlar sobrecargas y apagar el accionamiento.

El sistema de corte está integrado por un tambor de 2, 3 u, opcionalmente, 4 cuchillas de corte y una cuchilla de soporte. La fijación de la cuchilla de soporte (que es extraíble de la carcasa) permite su rápida reorientación o sustitución (la contracuchilla tiene 4 bordes afilados). Fabricadas con acero para herramientas, las cuchillas son resistentes al desgaste, incrementándose con ello sus tiempos de uso. El número de cuchillas instaladas en el tambor así como el tamaño del tamiz permiten obtener virutas de tamaño predefinido. El material de carga es transportado a la cargadora de la picadora mediante siete rodillos dentados accionados por dos motoreductores.

La picadora cuenta con un motor eléctrico de bajas revoluciones. A diferencia de los de altas revoluciones, se caracteriza por un funcionamiento más estable y un par motor más alto. A igualdad de potencias, el motor de bajas rpm alcanza valores superiores de transmisión de la energía y además, al utilizarse una polea de mayor diámetro, aumenta la vida útil de las correas de transmisión. La unidad desarrolla una potencia de 90, 110 o 132 kW. La picadora está dotada de un sistema electrónico de control de trabajo que automáticamente previene sobrecargas del grupo cortante, temporalmente parando el grupo alimentador.

La picadora Skorpion 650 EB puede colaborar con sistemas de carga y transporte tanto de banda, como vibratorios.El conjunto básico de la máquina es formado por: picadora, armario de mando y, opcionalmente, transportador de carga y transportador de descarga.

Contamos con una dilatada experiencia en el diseño de maquinaria para la industria maderera, realizando proyectos adaptados a las necesidades específicas del cliente.

Dimensiones (largo x ancho x alto) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Peso 5400** kg]
Cantidad de cuchillos 2 cortantes + 1 de soporte, 3 cortantes + 1 de soporte, 4 cortantes + 1 de soporte
Velocidad de alimentación hasta 31,5 [mlineal/min]
Rendimiento de producir virutas hasta 50 [m3/h]
Ancho de la viruta de 20 a 40, de 15 a 25, de 10 a 20 [mm]
Dimensiones de la entrada (ancho x alto) 650 x 250 [mm]
Diámetro del tambor cortante 600 [mm]
Modo de alimentación transportador de banda o vibratorio
Potencia del motor principal 90, 110, 132 [kW]
Potencia de los motores de craga 2 unid. x 4,0 [kW]
Potencia del motor en el transportador de descarga 2,2 [kW]

()* - estructura ascendente
()** - peso en función del equipamiento de la trituradora.

Equipamiento estándar:
- armario de mando
- sistema electrónico anti-sobrecargas

Equipamiento opcional:
- alimentador de carga
- transportador de descarga
- ajuste de la velocidad de carga
Skorpion 650 EB on kiinteä hakkuri, joka on suunniteltu hakettamaan lautaa, rimoja, pyöreää puuta ja erilaista huonekalu- ja sahateaollisuuden tuottamaa jätettä. Haketettavan materiaalin halkaisija voi olla jopa 650 mm.

Hakkuria ohjataan ohjauskeskuksella jossa on tarvittavat ohjauskytkimet ja ylikuormituksen estävät tunnistimet. Leikkausjärjestelmänä on 2, 3 tai 4 teräinen rumpu

Hakkurin varustus takaa tuotteen korkean laadun ja tasaisuuden. Hakuttu hakekoko saadaan valitsemalla oikea määrä teriä ja oikeankokoinen vastaverkko joka varmistaa että ulostuleva hake on oikean kokoista.

Syöttettävän materiaalin sisäänmenon varmistavat kolme hammastettua vetotelaa jotka on varustettu omilla vaihdemoottoreilla.

Hakkurin voimanlähteenä on 90, 110 tai 132 KW:n sähkömoottori, moottoriohjauksessa käytetään virtavahtia jolloin ylikuormittamiselta vältytään ja haketukseen ei tule taukoja.

Skorpion 650 EB hakkuria voidaan syöttää sekä hihna tai tärykuljettimella toimii sekä hihnakuljettimella. Perustoimitukseen sisältyy Hakkuri ja ohjauskeskus, lisävarusteena varustelemme Hakkurin myös sisään ja ulostulokuljettimilla.

Ulkomitat (pituus x leveys x korkeus) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Paino 5400** [kg]
Terät 2 leikkaavaa + 1 vastaterä, 3 leikkaavaa + 1 vastaterä, 4 leikkaavaa + 1 vastaterä
Syöttönopeus jopa 31,5 [metriä / minuutti]
Haketusteho jopa 50 [m3 / tunnissa]
Lastun leveys alkaen 20 päättyen 40, alkaen 15 päättyen 25, alkaen 10 päättyen 20 [mm]
Mitat sisään syöttöaukko (leveys x korkeus) 650 x 250 [mm]
Rummun halkaisija 600 [mm]
Syöttöyksikkö hihna- tai täry kuljetin
Rummun moottoriteho 90, 110, 132 [kW]
Moottoriteho sisään vetotelat 2 x 4,0 [kW]
Moottoriteho ulostulokuljetin 2,2 [kW]

()* - jalustan kanssa

Toimitus sisältää:
-Ohjauskeskus
-Elektroninen anti-tress toiminto

Lisävarusteet:
-Syöttökuljetin
-Ulostulokuljetin
-Syötön nopeussäätö

show contacts
La déchiqueteuse Skorpion 650 EB est la machine stationnaire à tambour destinée à changer les croûtes avec la surface plate, le bois de brin, les déchets de scierie en copeaux de bois, à 650 mm de largeur. L'armoire de commande est le système de commande de déchiqueteuse réalisante les fonctions de brancher, de contrôle du travail, de contrôle de la surcharge et de débrancher. Le tambour avec 2, 3 ou 4 couteaux coupants est le système coupant de la machine. L'emploi du tamis dans la construction de la déchiqueteuse assure l'obtention des râpées de la haute régularité. La configuration de la quantité convenable des couteaux au tambour et le module d'ouvertures au tamis assure les râpées de la grandeur souhaitée. Le matériel est transporté à l’entonnoir de la déchiqueteuse à l'aide de sept rouleaux brettés donnants, commandés par les deux motoreducteurs.Le moteur électrique de la puissance de 90, 110 ou 132 kW est la propulsion de la machine. La déchiqueteuse est équipée au système électronique de contrôle du travail qui prévient à la surcharge du système de coupe grâce à l'arrêt temporaire du système de livraison.

La déchiqueteuse Skorpion 650 EB peut travailler aussi bien avec les systèmes à bande qu'aux systèmes de chargement et de transport. L’équipement standard constitue la déchiqueteuse, l’armoire de commande et - comme équipement optionnel - le transporteur de chargement et de réception.

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Poids 5400** [kg]
Nombre de couteaux 2 lames + 1 appui de coupe,3 lames + 1 appui de coupe, 4 lames + 1 appui de coupe
Alimentation à 31,5 [m/min]
La capacité de Chipping à 50 [m3/h]
Largeur du copeau de bois de 20 à 40, de 15 à 25, de 10 à 20 [mm]
dimensions Inlet (largeur x hauteur) 650 x 250 [mm]
Diamètre du tambour 600 [mm]
Mode d'administration transporteur (à bande ou vibrant)
Main puissance moteur 90, 110, 132 [kW]
Moteurs d'alimentation de puissance 2 pièces x 4,0 [kW]
Puissance du moteur du transporter de réception 2,2 [kW]

()* - construction relevateuse
()** - poids dépend de l'équipement du broyeur

Équipement standard:
- armoire de commande
- système électronique contre le surcharge ment

Équipement optionnel:
- distributeur de chargement
- distributeur de réception
- régulation de la vitesse de chargement
Drobilica Skorpion 650 EB je stacionarni stroj za usitnjivanje s bubnjem, namijenjen za usitnjavanje okruglih otpadaka, te otpadaka iz pilana, tvornica namještaja, širine do 650 mm.

Sustav za upravljanje strojem smješten je u upravljački ormar, a realizira slijedeće funkcije: uključivanje stroja, kontrola opterećenja stroja, te isključivanje pogona stroja u slučaju preopterećenja.

Sistem usitnjavanja u konstrukciji drobilice čini bubanj sa 2, 3 ili opcionalno 4 rezna noža i jednim kontra nožem. Konstrukcija i položaj kontra noža u stroju, omogućuju lagan pristup i promjenu položaja noža kad se jedan brid istupi (nož ima 4 rezna brida). Noževi su izrađeni od nehrđajućeg čelika otpornog na trošenje/tupljenje, što produžuje vrijeme eksploatacije. Otvori na situ i broj noževa na bubnju određuju ujednačenost i željenu veličinu frakcije. Ulazni materijal transportira se do ulaznog grla stroja za usitnjavanje pomoću sedam zubčastih pogonskih valjaka koje pokreću dva motoreduktora.

Stroj je pogonjen glavnim elektromotorom sa nižim brojem okretaja. Za taj je motor, za razliku od motora sa visokim brojem okretaja, karakterističan stabilniji rad i veći okretni moment. U slučaju jednake snage motora, navedeni motor postiže veće prijenose energije i uslijed povećanja promjera remenice na glavnom motoru - produžuje se rok trajanja klinastih remena. Pogonski sustav čini elektromotor snage 90, 110 ili 132 kW.

Stroj je opremljen elektroničkim sustavom kontrole rada stroja koji automatski sprječava preopterećenje sustava za rezanje, zaustavljanjem privremenog dodavanja ulaznog materijala u slučaju preopterećenja.

Stroj za usitnjavanje Skorpion 650 EB može raditi s tračnim kao i s vibracijski transporterima za prijenos i utovar usitnjenog materijala. Osnovni set opreme za usitnjavanje čine: stroj za usitnjavanje, upravljački ormar, odnosno opcionalno transporteri za dodavanje materijala za preradu i preuzimanje gotovog proizvoda i njegov utovar.

Dimenzije (duž. x šir. x vis.) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Težina 5400** [kg]
Broj noževa 2 za rezanje + 1 potporni, 3 za rezanje + 1 potporni, 4 za rezanje + 1 potporni
Brzina dodavanja do 31,5 [m/min]
Kapacitet usitnjavanja do 50 m3/h]
Širina čipsa od 20 do 40, od 15 do 25, od 10 do 20 [mm]
Dimenzije ulaza (šir. x vis.) 650 x 250 [mm]
Promjer bubnja za rezanje 600 [mm]
Način dodavanja tračni ili vibracijski transporter
Snaga glavnog motora 90, 110, 132 [kW]
Snaga motora za dodavanje 2 kom. x 4 [kW]
Snaga motora transportera gotove sječke 2,2 [kW]

()* – povišena konstrukcja.
()** - težina drobilice.

Standardna oprema:
-upravljački ormar
-elektronički sustav anti-preopterećenja

Dodatna (opcionalna) oprema:
-dodavač materijala za preradu
-preuzimač drvnog čipsa
-regulacija brzine dodavanja
Skorpion 650 EB aprítógép egy telepített forgódobos aprítógép lapos és kerek nyesedék, különböző fűrészüzemi és bútorüzemi hulladékok aprítására 650 mm szélességig.

Az aprítógép vezérlési rendszerével lehet végrehajtani a bekapcsolást, munkafolyamat ellenőrzést, túlterhelés ellenőrzését és a meghajtás kikapcsolását.

A berendezés vágórendszerét a 2, 3 vagy opcióban 4 vágókéssel,valamint egy ellenkéssel ellátott dob adja. A támasztókés rögzítésének szerkezete (az aprító gép vázából kicsúsztava). lehetővé teszi annak nagyon gyors megfordítását ill. kicserélését.(a kés négy vágó munkaéllel rendelkezik). Ezek, az erre a célra alkalmazott kések rozsdamentes és éltartó acélból készülnek, ami hosszúidejű élettartamot biztosít. A dobon alkalmatott kések száma valamint a rostafuratok nagysága lehetővé teszi a kívánt apríték méret elérését. Az adagolandó anyag szállítását az aprítógép garatába hét továbbító fogazott görgő végzi, amelyeket két motoreduktor hajt meg.

Az aprítógép főmeghajtását egy alacsony fordulatú villanymotor biztosítja. Ez a motor, a magas forulatú motorhoz képest stabilabb munkavégzéssel és nagyobb forgató nyomatékkal jellemezhető.Ugyanolyan motorteljesítmény mellett nagyobb az energia átvitele valamint a főmotoron alkalmazott megnövelt szíjkerék átmérő az ékszíjak élettartamát is megnöveli. A berendezés meghajtását egy 90-os, 110-os vagy 132 kW-os villanymotor teszi lehetővé.

Az aprítógép rendelkezik elektronikus munkafolyamat ellenőrző rendszerrel, amely automatikusan megelőzi a vágórendszer túlterhelését az adagoló rendszer átmeneti megállításával.

A Skorpion 650 EB aprítógép ugyanúgy együttműködhet szalagos, valamint vibrációs adagoló- szállító rendszerekkel is. A berendezés alapfelszereltségéhez tartozik az aprítógép, vezérlő szekrény, valamint opcionálisan az adagoló szállítóegység, valamint apríték szállító berendezés.

Méretek (hossz x szélesség x magasság) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Súly 5400** [kg]
Kések mennyisége 2 vágókés + 1 támasztókés, 3 vágókés + 1 támasztókés,
4 vágókés + 1 támasztókés
Adagolási sebesség 31,5-ig [fm/perc]
Apritás teljesitménye 50-ig [m3/ó]
Aprítás szélessége 20-től 40-ig, 15-től 25-ig, 10-től 20-ig [mm]
Adagolótorok mérete(szélesség x magasság) 650 x 250 [mm]
Vágódob átmérője 600 [mm]
Adagolás módja szalag vagy vibrációs szállító
Főmotor teljesítménye 90, 110, 132 [kW]
Adagoló motorok teljesitménye 2 x 4,0 [kW]
Átvételi szállító motor teljesítménye 2,2 [kW]

()* - magasságnövelő szerkezet
()** - a tömeg függ az aprítógép felszereltségétől.

Alapfelszereltség:
-vezérlő szekrény,
-túlterhelés elleni elektronikus rendszer.

Alternatív tartozék:
-adagoló szalag,
-apríték szalag,
-állítható adagolási sebesség
La cippatrice Skorpion 650 EB e’ stazionario cipatrice al. tamburo destinato per sminuzzare rifiuti con piano superficie, ceppi, diversi modi rifiuti dalla industria di segheria e mobile con largezza fino a 650 mm.

Il sistema di guida della frantumatrice e’ gestito dall’armadio di comando che: accende, controlla il lavoro, controlla l’eventuale sovraccarico e spegne la trasmissione.

Il sistema della tagliatura del impianto e’ composta dal tamburo con 2, 3 oppure opzionale 4 cortelli della tagliatura e un cortello del suporto. La costruzione di montaggio del cortello di suporto (estraibile dalla cass del cipatrice) fa possibile il veloce rotazione oppure cambiamento (il cortello e’ affilato sul quarto bordo). L’aplicazione dei cortelli dal acciaio utensile resistente sul consumazione crea il lungo tempo di esploazione. Ouantita’ dei cortelli sul tamburo e diametro dei aplicati fori nel secaccio fa possibile ricevere richiamato cippato. Il materiale viene trasportato alla bocca della cippatrice mediante sette rulli dentati, avviati mediante due motoriduttori.

Il ciparrice e’ equipato nel motore eletrico con i piani rotazioni. Questo motore comparando con I motori di veloce rotazione carracterisa il lavoro piu’ stabile e’ piu grande coppia motrice. Con la stessa potenza del motore si ottene maggiore trassmissione di energia e grazie aumentare diametro di pullegia sul principiale motore cresce il tempo di lavoro della cinghia. Il cipatrice e’ comandato per motore eletrico di Potenza 90, 110 oppure 132 cW.

Il cipatrice nel modo standard e’ equipato nel electronico sistema di controllo di lavoro che automicamente elimina sopra carica del sistema di carica grazie temporamente fermata del sistema di carica.

Skorpion 650 EB puo’ lavorare con il nastro e vibrazione sistema carica-trasporto. Il principiale complesso e’ coposto dal cipatrice, armadio di controllo e opzionale trasportatore di entrata e uscita.

Ingombro (L x W x H) 3000 x 1620 x 1400 (+600*) [mm]
Peso 5400** kg]
Numero coltelli 2 tagliato + 1 supporto, 3 tagliato + 1 supporto, 4 tagliato + 1 supporto
Velocita’ di carico fino a 31,5 [m/min]
Produzione oraria cippato fino a 50 [m3/h]
Dimensioni cippato da 20 a 40, da 15 a 25, da 10 a 20 [mm]
Dimensioni bocca di entrata (W x H) 650 x 250 [mm]
Diametro tamburo 600 [mm]
Alimentazione trasportatore
Potenza motore principale 90, 110, 132 [kW]
Potenza motori di trascinamento 2 x 4,0 [kW]
Potenza motore trasportatore 2,2 [kW]

()* – costruzione alzante
()** – peso dipende di tamburo

Dotazioni standard:
- armadio di comando,
- sistema elettronico anti sovraccarico (No-stress)

Dotazioni opzionali:
- trasportatore di carico,
- trasportatore di recupero,
- regolazione della velocità di carico (di alimentazione)
Smulkintuvas Skorpion 650 EB, tai stacionarus būgninis smulkintuvas skirtas smulkinti plokščio paviršiaus nuopjovas, apvalainius, visokių tipų lentpjūvių ir baldų gamyklų atliekas, kurių plotis neviršija 650 mm.

Smulkintuvo valdymo sistemą sudaro valdymo spinta, kurios pagalba atliekamas smulkintuvo įjungimas, jo darbo ir perkrovimo kontrolė bei pavaros išjungimas. Įrenginio kirtimo sistemą sudaro būgnas su 2, 3 arba pasirinktinai 4 kirtimo peiliais. Sieto panaudojimas smulkintuve užtikrina didelį skiedrų suvienodinimą. Atitinkama peilių skaičiaus bei panaudoto sieto akučių diametro konfigūracija leidžia gaminti reikiamo dydžio skiedras. Tiekiama medžiaga yra transportuojama į smulkintuvo „žiotis“ septynių dviem motoreduktoriais varomų dantytų padavimo ritinėlių pagalba. Įrenginio pavarai yra panaudotas 90, 110 abra 132 kW galingumo elektros variklis. Smulkintuvas yra aprūpintas elektronine darbo kontrolės sistema, kuri automatiškai apsaugo medžiagos smulkinimo mazgą nuo perkrovimo laikinai sustabdydama apdirbamos medienos padavimo sistemą.

Smulkintuvas Skorpion 650 EB gali sąveikauti kaip su juostinėmis, taip ir su vibracinėmis transportavimo ir krovimo sistemomis. Pagrindinį įrangos komplektą sudaro: smulkintuvas, valdymo spinta, tiekimo transporteris ir iškrovimo transporteris.

Matmenys (ilg. x plot. x aukšt.) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Svoris 5400** [kg]
Peilių skaičius 2 kirtimo + 1 atraminis, 3 kirtimo + 1 atraminis, 4 kirtimo + 1 atraminis
Padavimo greitis iki 31,5 [ilginių metrų/min]
Skiedrų gamybos produktyvumas iki 50 [m3/val]
Skiedros plotis nuo 20 iki 40, nuo 15 iki 25, nuo 10 iki 20 [mm]
Įėjimo angos matmenys (plot. x aukšt.) 650 x 250 [mm]
Smulkinimo būgno diametras 600 [mm]
Padavimo būdas juostinis arba vibracinis transporteris
Pagrindinio variklio galingumas 90, 110, 132 [kW]
Padavimo variklių galingumas 2 vnt. x 4,0 [kW]
Išėjimo transporterio variklio galingumas 2,2 [kW]

()* – paaukštinanti konstrukcija

Standartinė įranga
-valdymo spinta
-elektroninė apsaugos nuo perkrovimo sistema

Pasirinktinė įranga
-medžiagos tiekiklis
-skiedrų ėmiklis
-padavimo greičio reguliavimas
Kapāšanas mašīna Skorpion 650 EB ir stacionārā bungu kapāšanas mašīna, paredzēta smalcināt plakanas virsmas nogriezumus, baļķus, dažādu tipu kokzāģēšanas un mēbeļu ražošanas atlikumus, kādu platums nepārsniedz 650 mm.

Kapāšanas mašīnas vadības sistēma sastāv no vadības skapja, kas ir paredzēts mašīnas ieslēgšanai, darba un pārslodzes kontrolēšanai un pievada izslēgšanai.

Ierīces griešanas sistēma sastāv no cilindra ar 2, 3 vai iespējami 4 griešanas nažiem un viena atbalsta naža. Atbalsta naža novietošanas konstrukcija (izbīdāms no smalcinātāja korpusa) ļauj to ļoti ātri pagriezt vai mainīt (nazis ir uzasināts uz četrām griešanas malām). Izmantoti naži ir izgatavoti no instrumentu tērauda, izturīga pret trulināšanos, kas ļauj pagarināt ekspluatācijas laiku. Nažu skaits cilindrā un izmantota sieta caurumu diametrs ļauj sasniegt drupatu ar vajadzīgu lielumu. Izejvielas tiek transportētas uz kapāšanas mašīnas ieplūdes atveri ar septiņiem robainiem padeves ruļļiem, kas tiek darbināti ar diviem motoreduktoriem.

Koksnes smalcinātājs ir apgādāts ar galveno elektrisko lēngaitas dzinēju. Tāds dzinējs, salīdzinot ar ātrgaitas dzinējiem, raksturos ar stabilāku darbu un lielāku griezes momentu. Ar vienādu jaudu sasniedz lielāku enerģijas pārnešanu, un sakarā ar galvenā dzinēja siksnas skriemeļa diametra palielināšanu - ķīļsiksnu darbspējas pagarināšanu. Ierīces piedziņa ir pamatota uz elektriska dzinēja ar jaudu 90, 110 vai 132 kW.

Kapāšanas mašīna ir aprīkota ar elektronisko darba kontroles sistēmu, kas automātiski aizsargā no ciršanas sistēmas pārslodzes, pagaidām apturot padeves sistēmu.

Kapāšanas mašīna Skorpion 650 EB var iedarboties gan ar konvejertipa, gan ar vibrēšanas iekraušanas un transportēšanas sistēmu. Pamata ierīču komplekts sastāv no kapāšanas mašīnas, vadības skapja un fakultatīvi no iekraušanas transportiera un izkraušanas transportiera.

Izmēri (gar. x plat. x augst.) 3000 x 1620 x 1400 (+600*) [mm]
Svars 5400** [kg]
Nažu skaits 2 ciršanas + 1 atbalsta, 3 ciršanas + 1 atbalsta, 4 ciršanas + 1 atbalsta
Padeves ātrums līdz 31,5 [lm/min]
Skaidu ražošanas iedarbīgums līdz 50 [m3/h]
Skaidas platums no 20 līdz 40, no 15 līdz 25, no 10 līdz 20 [mm]
Ieplūdes atveres izmēri (plat. x augst.) 650 x 250 [mm]
Ciršanas bungu diametrs 600 [mm]
Padeves veids konvejertipa vai vibrēšanas transportieris
Pamata dzinēja jauda 90, 110, 132 [kW]
Padeves dzinēju jauda 2 gab. x 4,0 [kW]
Izkraušanas transportiera dzinēja jauda 2,2 [kW]

()* - paaugstinošā konstrukcija
()**- svars atkarīgs no ierīces aprīkojuma

Standarta aprīkojums:
-vadības skapis
-elektroniskā pārslodzes drošības sistēma

Opcionāls aprīkojums:
-iekraušanas padevējs
-izkraušanas padevējs
-padeves ātruma regulācija
Flismaskinen Skorpion 650 EB er en stasjonær trommelflismaskin som brukes til å male opp sagflis med flat overflate, rundholt, forskjellige typer sagbruks- og møbelproduksjonsavfall med bredde på opptil 650 mm.

Styringssystemet er basert på styreskap som er satt opp med følgende funksjoner: på/av, driftskontrollenhet, registrering av overbelasting og driftstans. Oppskjæringssystemet er basert på en trommel med 2, 3 eller 4 skjærekniver ved behov. En sikt anvendes i flismaskinkonstruksjon for å sikre kvalitet og likhet på oppmalte avfall. Forsvarlig antall kniver på trommelen samt diameter på hull i den anvendte sikten gjør det mulig å få avfall oppmalt i ønsket størrelse. Innmatingsmasse føres inn i innmatingsbordet ved hjelp av syv tannete ruller som drives av to girmotorer. Maskinen drives av elektromotor på 90, 110, 132 kW. Flismaskinen er utstyrt med elektronisk driftskontrollenhet som automatisk forebygger overbelasting av oppmalingssystemet ved en midlertidig driftstans av innmatingsanlegg.

Flismaskinen Skorpion 650 EB kan brukes med både transportbånd og vibrerende transportører. Elementært utstyr utgjør flismaskin, styringsskap, og innmatings- og mottakstransportører ved behov.

Størrelse (L x B x H) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Vekt 5400** [kg]
Kniver 2 skjærekniver + 1 motkniver, 3 skjærekniver + 1 motkniver, 4skjærekniver + 1 motkniver
Innmatingshastighet opptil 31,5 [mb/min]
Kapasitet opptil 50 [m3/h]
Bredde på oppmalt avfall fra 20 til 40, fra 15 til 25, fra 10 til 20 [mm]
Innmatingsbord (B x H) 650 x 250 [mm]
Trommeldiameter 600 [mm]
Innmating bånd - eller vibrerende transportør
Kraft på hovedmotoren 90, 110, 132 [kW]
Kraft på innmatingsmotorer 2 stykker x 4,0 [kW]
Kraft på motorer ved mottakstransportør 2,2 [kW]

()* forhøyningskonstruksjon

Standard utstyr:
-Ett styreskap
-Elektronisk system som forebygger overbelasting

Tilleggsutstyr:
-Mater
-Mottakskasse
-Regulering av matingshastighet
Rębak Skorpion 650 EB jest stacjonarnym rębakiem bębnowym przeznaczonym do zrębkowania zrzyn o płaskiej powierzchni, okrąglaków, różnego rodzaju odpadów tartacznych i meblarskich o szerokości do 650 mm.

System tnący urządzenia stanowi bęben z 2, 3 lub opcjonalnie 4 nożami tnącymi oraz jeden nóż podporowy. Konstrukcja osadzenia noża podporowego (wysuwany z korpusu rębaka) pozwala na bardzo szybki jego obrót lub wymianę (nóż jest ostrzony na czterech krawędziach). Zastosowane noże wykonane są ze stali narzędziowej odpornej na tępienie co przekłada się na długi czas eksploatacji. Ilości noży na bębnie oraz średnica otworów zastosowanego sita pozwala na uzyskanie zrębka o wymaganej wielkości. Materiał wsadowy transportowany jest do gardzieli rębaka za pomocą siedmiu zębatych rolek podających napędzanych dwoma motoreduktorami.

Rębak standardowo wyposażony jest w główny silnik elektryczny wolnoobrotowy. Silnik ten w odróżnieniu od wysokoobrotowego charakteryzuje stabilniejsza praca i większy moment obrotowy. Przy tej samej mocy silnik osiąga większe przeniesienie energii oraz poprzez powiększenie średnicy koła pasowego na silniku głównym - wydłuża się żywotności pasków klinowych. Napęd urządzenia stanowi silnik elektryczny o mocy 90,110 lub 132 kW.

Rębak wyposażony jest w elektroniczny system kontroli pracy, który automatycznie zapobiega przeciążeniu układu tnącego, poprzez czasowe zatrzymanie układu podającego.

Skorpion 650 EB może współpracować zarówno z taśmowymi, jak również wibracyjnymi systemami załadowczo-transportowymi. Podstawowy zestaw urządzeń stanowi rębak, szafa sterownicza oraz opcjonalnie transporter załadowczy i transporter odbiorczy.

Gabaryty (dł. x szer. x wys.) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Waga 5400** [kg]
Ilość noży 2 tnące + 1 podporowy, 3 tnące + 1 podporowy, 4 tnące + 1 podporowy
Szybkość podawania do 31,5 [mb/min]
Wydajność zrębkowania do 50*** [m3/h]
Szerokość zrębka od 20 do 40, od 15 do 25, od 10 do 20 [mm]
Wymiary wlotu (szer. x wys.) 650 x 250 [mm]
Średnica bębna tnącego 600 [mm]
Sposób podawania transporter taśmowy lub wibracyjny
Moc silnika głównego 90, 110 ,132 [kW]
Moc silników podających 2 szt. x 4 [kW]
Moc silnika przy transporterze odbiorczym 2,2 [kW]

()* – konstrukcja podwyższająca
()** - waga zależy od wyposażenia (bęben, silnik)
()*** - wydajność zależy od ilości noży na bębnie, wielkości oczek w sicie, mocy silnika, rodzaju rozdrabnianego odpadu, sposobu załadunku

Wyposażenie standardowe:
- szafa sterownicza
- elektroniczny system anty przeciążeniowy

Wyposażenie opcjonalne:
- podajnik załadowczy
- podajnik odbiorczy
- regulacja szybkości podawania
O triturador Skorpion 650 EB é um triturador fixo a tambor visado para triturar recortes com superfícies rasas, redondos, vários tipos de resíduos de serrarias e de produção de móveis, de largura até 650 mm.

O sistema de comando do triturador é constituído por um armário de comando que realiza funções de desligamento, controlo de trabalho, controlo de sobrecargas e desligamento da tracção.

O sistema de corte do equipamento é constituído por um tambor de 2, 3 ou, opcionalmente, 4 facas de corte e uma faca de suporte. A construção de colocação da faca de suporte (que sai do corpo da trituradora) permite o seu giro rápido ou substituição (a faca é afiada em quatro bordos de corte). As facas usadas são feitas de aço resistente a enferrujem, garantido vida longa de uso. O número de facas no tambor e o diâmetro de furos de peneira usado permitem obter aparas com a dimensão desejada. O material de carga é transportado à boca do triturador por sete rolos dentados de alimentação accionados por dois motorredutores.

A trituradora é dotada de um motor principal elétrico de baixa velocidade. O motor, ao contrário de motores de alta velocidade, garante trabalho mais estável e o binário maior. Com a mesma potência do motor obtém maior transmissão de energia e, através do aumento de diâmetro da polia no motor principal - aumenta a durabilidade de correias de transmissão. A tração do equipamento é um motor elétrico de potência de 90, 110 ou 132 kW.

O triturador é dotado de um sistema electrónico de controlo de trabalho que automaticamente prevene sobrecargas do sistema cortante parando temporariamente o sistema alimentador.

O triturador Skorpion 650 EB pode colaborar com sistemas de carregamento e transporte de correia e vibratórios. Um conjunto básico de equipamentos é constituído por um triturador, um armário de comando, um transportador de carga e um transportador de recepção.

A nossa longa experiência nos projetos das máquinas para a indústria de madeira é a realização dos projetos adaptados às necessidades individuais dos clientes.

Dimensões (comprimento x largura x altura) 3000 x 1620 x 1400 (+600*) [mm]
Peso 5400** [kg]
Número de facas 2 cortantes + 1 de suporte, 3 cortantes + 1 de suporte, 4 cortantes + 1 de suporte
Velocidade de alimentação até 31,5 [m linear/min]
Rendimento de produzir aparas até 50 [m3/h]
Largura da apara de 20 até 40, de 15 até 25, de 10 até 20 [mm]
Dimensões da entrada (largura x altura) 650 x 250 [mm]
Diâmetro do tambor cortante 600 [mm]
Modo de alimentação transportador de correia ou vibratório
Potência do motor principal 90, 110, 132 [kW]
Potência dos motores alimentadores 2 unid. x 4,0 [kW]
Potência do motor no transportador de recepção 2,2 [kW]

()* – estrutura de elevação
()** - o peso depende do equipamento da trituradora.

Equipamento padrão:
-armário de comando
-sistema electrónico anti-sobrecargas

Equipamento opcional:
-alimentador carregador
-alimentador de recepção
-ajuste da velocidade de alimentação
Tocător Skorpion 650 EB este un tocător staţionar cu tambur destinat pentru deşeuri plate de cherestea, lemn rotund, diferite tipuri a deşeurilor de mobilier şi cherestea, cu lăţimea de 650 mm.

Sistemul de comanda-control al tocătorului include un dulap de comandă care realizează funcţia de pornire, controlul la supraîncărcare, şi oprirea unităţii de antrenare.

Sistemul de tăiere al dispozitivului include tambur cu 2, 3 sau opţional 4 cuţite de tăiere şi un cuţit de sprijin. Construcţia fixării cuţitului de sprijin (extensibilă din corpul tocătorul) permite rotirea foarte rapidă sau înlocuirea acestuia (cuţitul este ascuţit pe patru muchii de tăiere). Cuţitele sunt executate din oţel de scule rezistent la tocire, ceea ce le asigură o durată lungă. Numărul de cuţite pe tambur şi diametrul orificiilor în sită utilizată permit obţinerea aşchiilor la dimensiunile dorite. Materialul este transportat la gura de alimentare a tocătorului cu şapte role dinţate de alimentare, antrenate de două motoreductoare.

Tocătorul este echipat cu un motor electric principal de viteză redusă. Acest motorul spre deosebire de motoarele de mare viteză, se caracterizează printr-o funcţionare stabilă şi moment de rotire mai mare. La aceeaşi putere a motorului se atinge un transfer mai mare de energie şi prin creşterea diametrului roţii de curea pe motor principal - prelungeşte durata curelelor trapezoidale. Unitatea de antrenare a dispozitivului constituie un motor electric cu o putere de 90, 110 sau 132 kW.

Maşina de tocat lemn standard este echipată cu un sistem electronic de control al funcţionării, care în mod automat previne supraîncărcarea sistemului de tăiere prin oprirea temporară a sistemului de alimentare.

Skorpion 650 EB poate conlucra cu sistemele de transport şi încărcare cu bandă-vibratoare. Setul de bază al dispozitivului se compune din dulap de comanda-control şi opţional cu transportor de încărcare şi un transportor de preluare.

Experienţa noastră în proiectarea maşinilor pentru sectorul de prelucrare a lemnului este punerea în aplicare a proiectelor adaptate la nevoile individuale ale clienţilor.

Gabarite (lungimea x lăţimea x înălţimea) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Greutate 5400** [kg]
Numărul de cuţite 2 cuţite de tăiere+1 de susţinere / 3 cuţite de tăiere+1 de susţinere / 4 cuţite de tăiere+1 de susţinere
Viteza de alimentare până la 31,5 [m/min]
Randament de tocare până la 50 [m3/h]
Lăţimea materialului tocat de la 20 până la 40 / de la 15 până la 25 / de la 10 până la 20 [mm]
Dimensiuni ale gurii de alimentare (lăţimea x înălţimea) [mm] 650 x 250 [mm]
Diametrul tamburului de tăiere 600 [mm]
Turaţia tamburului de tăiere 400 (2 cuţite) / 500 (3,4 cuţite)
Mod de alimentare transportor cu bandă sau vibraţii
Puterea motorului principal 90, 110 sau 132 [kW]
Puterea motoarelor de alimentare (încărcare) 2 buc. x 4,0 [kW]
Puterea motorului transportorului de preluare 2,2 [kW]

()* - Construcţie ridicată
()** - Greutatea depinde de echipamentul maşinii de tocat lemn

Echipament standard
- dulap de comandă
- sistemul electronic de suprasarcină

Echipament opţional
- dispozitiv de încărcare
- dispozitiv de evacuare
- reglarea vitezei de alimentare
Дробилка Skorpion 650 EB это стационарная барабанная дробилка, предназначена для дробления плоского материала, кругляка, а также разного вида мебельных и лесопильных отходов шириной до 650 мм.

Система управления дробилки представляет собой шкаф управления, осуществляя функции включения, контроля работы, контроля перегрузки и выключения привода.

Режущая система состоит из барабана с 2, 3 или 4 режущими ножами и одного контрножа. Конструкция крепления контрножа (выдвижной из корпуса дробилки) позволяет очень быструю замену (контрнож заострен по всем краям). Примененные ножи выполнены из инструментальной стали, устойчивой к затуплению, в результате чего гарантируется более длительный срок эксплуатации. Количество ножей на барабане и диаметр отверстий примененного сита позволяет получить щепу нужного размера. Материал для дробления транспортируется к горловине дробилки с помощью семи зубчатых подающих роликов, приводимыми в действие двумя моторедукторами.

Дробилка оснащена главным низкооборотным электродвигателем. Этот двигатель в отличие от высокооборотных характеризуется более стабильной работой и более высоким крутящим моментом. При такой же мощности двигателя достигается большая передача энергии и за счет увеличения диаметра шкива на главном двигателе - продлевается срок службы клиновых ремней. Приводом устройства является электродвигатель мощностью 90, 110 или 132 кВт.

Дробилка в стандартной комплектации оснащена электронной системой управления работой, которая автоматически предотвращает перегрузку режущей системы, временно останавливая систему подачи.

Skorpion 650 EB могут взаимодействовать одинаково как с ленточными, так и с вибрационными транспортерами. Основная комплектация: дробилка, шкаф управления, а также дополнительно подающим транспортером и разгрузочным транспортером.

Наш многолетний опыт в проектировании дробилок для древесной промышленности - это реализация проектов, приспособленных под индивидуальные потребности клиентов.

Габариты (дл. x шир. x выс.) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [мм]
Вес 5400** [кг]
Каличество ножей 2 режущих и 1 контрнож, 3 режущих и 1 контрнож, 4 режущих и 1 контрнож
Скорость подачи до 31,5 [м/мин]
Производительность до 50 [м3/час]
Ширина щепы oт 20 до 40, oт 15 до 25, oт 10 до 20 [мм]
Размер впуска (шир. x выс.) 650 x 250 [мм]
Диаметр режущего барабана 600 [мм]
Мощность двигателя 90, 110, 132 [квт]
Мощность подающих двигателей 2 x 4,0 [квт]
Мощность двигателя выгрузочного транспортера 2,2 [квт]

()*- подъём
()**- вес зависит от комплектации дробилки (барабан, двигател)

Стандартная комплектация:
- управляющий шкаф
- электронная система No-stres

Дополнительная комплектация:
- подающий транспортер
- выгрузочный транспортер
- регулировка скорости подачи
Skorpion 650 EB je stacionarni sekalnik namenjen za drobljenje okroglega lesa, lesa ravnih linij in raznolikih ostankov pohištva do širine 650 mm.

Sekalni sistem naprave predstavlja boben z 2, 3 oziroma 4 rezalnimi noži ter eden oporni nož. Konstrukcija namestitve opornega noža (potegne se ga iz ohišja sekalnika) omogoča zelo hiter obrat noža oziroma zamenjavo (nož je naostreni po štirih sekalnih robovih). Noži so izdelani iz orodnega jekla, ki je odporno proti toposti, zaradi česar imajo dolgo življensko dobo. Količina nožev na bobnu ter premer odprtin sita omogoča pridobivanje sekancev z zahtevano velikostjo. Material se dozira v odprtino z sedmimi ozobljenimi valji, ki so gnani preko reduktorja.

Sekalni stroj je opremljeni z glavnim električnim motorjem z nizko zmoglivostjo. Ta motor v nasprotju z motorji visoke zmogljivosti stabilno deluje in ima večji vrtilni moment. Z uporabo iste moči motorja dosega večji prenos energije ter zaradi večjega premera škripca na glavnem motorju - se podaljša življenska doba klinastih jermenov. Pogon naprave predstavlja električni motor z močjo 90, 110 oziroma 132 kW, in opremljen z elektronskim sistemom krmiljenja, ki avtomatsko prepreči preobremenitev tako, da začasno izklopi podajanje.

Skorpion 650 EB deluje z jermenskimi in vibracijskimi sistemi za nakladanje in transportiranje materiala. Osnovna oprema drobilca je sestavljena iz drobilca kontrolnega upravljalnega pulta in proti doplačilu nakladalni in dozirni transporter.

Naše dolgoletne izkušnje pri zasnovanju strojev za industrijo lesnega sektorja pomenijo, da izvajamo projekte, ki so prilagojene individualnim potrebam strank.

Zunanje dimezije (D x Š x V) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Teža 5400** [kg]
Število nožev 2 rezalna noža + 1 protinož, 3 rezalni noži + 1 protinož, 4 rezalni noži + 1 protinož
Hitrost podajanja do 31,5 [tm/min]
Kapaciteta sekancev do 50 [m3/h]
Velikost sekancev od 20 do 40, od 15 do 25, od 10 do 20 [mm]
Dimenzije vhodne odprtine (širina x višina) 650 x 250 [mm]
Premer rezkalnega bobna 600 [mm]
Načina podajanja jermenski ali vibracijski transporter
Moč osnovnega motorja 90, 110, 132 [kW]
Moč motorja za podajalni transporter 2 kos x 4,0 [kW]
Moč motorja zbiralnega transporterja 2,2 [kW]

()* - podporna konstrukcija
()** - težina odvisna od opreme sekalnika.

Oprema vključena:
-omarica upravljalnega pulta,
-elektronski sistem proti obremenitvi.

Dodatna oprema po naročilu:
-nakladalni transporter,
-zbiralni transporter,
-regulacija podajalne hitrosti.
Sekačka dreva Skorpion 650 EB je stacionárna bubnová sekačka , určená pre drvenie odrezkov s rovným povrchom, guľatiny, rôzneho odpadu z píl a nábytkárskej výroby o šírke do 650 mm. Systém ovládania sekačky je založený na ovládacej skrini, ktorá realizuje funkcie zapínania, kontroly práce, kontroly preťaženia a vypínania pohonu.

Rezný systém zariadení tvorí bubon s 2, 3 alebo podľa opcie 4 rezacími nožmi. Použitie v konštrukcii sekačky sita zabezpečuje dosiahnutie vysokej rozmerovej regulárnosti štiepky. Konfigurácia požadovaného počtu nožov na bubnu, ako aj priemer otvorov použitého sita umožňuje získanie štiepky o požadovaných rozmeroch. Materiál pre spracovanie je dopravovaný do hrdla drviča pomocou siedmich ozubených podávacích valcov, poháňaných dvoma prevodovými motormi. Pohon zariadení tvorí elektrický motor o výkonu 90,110 alebo 132 kW. Sekačka je vybavená elektronickým systémom kontroly práce, ktorý automaticky zabraňuje preťaženiu rezacej sústavy, a to časovým pozastavením podávacej sústavy.

Sekačka dreva Skorpion 650 EB môže spolupracovať jak s pásovými, tak i vibračnými dopravnými podávacími systémami. Základnú súpravu zariadení tvorí sekačka, ovládacia skriňa, ako aj podľa opcie nakladací dopravník a dopravník pre odber produktu.

Rozmery (dĺž. x šír. výš.) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Hmotnosť 5400** [kg]
Počet nožov 2 rezacie + 1 operný, 3 rezacie + 1 operný, 4 rezacie + 1 operný
Rýchlosť podávania do 31,5 [bm/min]
Výkon stroja do 50 [m3/h]
Šírka štiepky od 20 do 40, od 15 do 25, od 10 do 20 [mm]
Rozmery hrdla (šírka x výška ) 650 x 250 [mm]
Priemer rezacieho bubna 600 [mm]
Spôsob podávania (posunu materiálu) pásový nebo vibrační dopravník
Výkon hlavného motoru 90, 110, 132 [kW]
Výkon podávacích motorov 2 ks x 4,0 [kW]
Výkon motora pri odberajúcom dopravníku 2,2 [kW]

()* - konštrukcia zvyšujúca.
()** - hmotnosť závisí od vybavenia štiepkovača.

Štandardné vybavenie:
-ovládacia skriňa
-elektronický systém proti preťaženiu

Opcia vybavenia:
-naplňujúci podávač
-podávač pre odber produktu
-regulácia rýchlosti podávania
Drobilica Skorpion 650 EB јe stacionarna mašina za usitnjivanje s bubnjem, namenjena za drobljenje raznih vrsta rezanih plosnatih otpadaka, okruglih otpadaka, te otpadaka iz pilana, fabrika nameštaјa, širine do 650 mm

Sistem upravljanja mašinom smešten јe u upravljački orman, a realizuјe sledeće funkciјe: uključivanje mašine, kontrola opterećenja mašine, te isključivanje pogona mašine u slučaјu preopterećenja.

U bubnju drobilice se nalazi sistem za sečenje koji čini jedan potporni, i dva, tri ili četiri noža za sečenje. Struktura potpornog noža omogućava njegovo brzo i lako štelovanje i zamenu (ivice noža su oštri sa svih strana). Noževi su od nerđajućeg čelika, i pružaju veliku čvrstoću i dug vek trajanja. U zavisnosti od broja noževa u bubnju i veličine sita omogućava se željena veličina čipsa. Ulazni materiјal transportuјe se do ulaznog grla mašine za usitnjavanje pomoć sedam zubčastih pogonski valjaka koјe pokreću dva motora.

Mašinu pokreće niskoobrtni elektromotor. Ovaj motor je u odnosu na visokoobrtni motor stabilniji i osigurava veći obrtni momenat. Pri istoj snazi pruža veći prenos energije na remenicu, i pri tome produžava životni vek kaiševa. Elektromotor mašine opciono može biti jačine 90, 110 ili 132 kW.

Mašina јe opremljen elektronskim sistemom kontrole rada, koјi automatski sprečava preopterećenje sistema za sečenje, privremenim zaustavljanjem dodavanja ulaznog materiјala u slučaјu preopterećenja.

Mašina Skorpion 650 EB može sarađivati sa tračnim kao i sa vibracionim transporterima za prenos i utovar usitnjenog materiјala. Osnovni komplet liniјe za usitnjavanje čine: mašina za drobljenje, upravljački orman, transporter za punjenje sirovinom i transporter za preuzimanje gotovog prerađenog materiјala.

Gabariti (duž. x šir. x vis.) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [mm]
Težina 5400** [kg]
Broj noževa 2 za rezanje + 1 potporni / 3 za rezanje + 1 potporni / 4 za rezanje + 1 potporni
Brziana dodavanja do 31,5 [m/min]
Kapacitet usitnjavanja do 50 [m3/h]
Širina usitnjenog materijala (sečke) od 20 do 40 / od 15 do 25 / od 10 do 20 [mm]
Dimenzije ulaza (šir. x vis.) 650 x 250 [mm]
Prečnik bubnja za rezanje 600 [mm]
Obrtaji bubnja za rezanje 400 (2 noževa) / 500 (3,4 noževa) [rpm]
Način dodavanja tračni ili vibracioni transporter
Snaga glavnog motora 90, 110 ili 132 [kW]
Snaga motora za dodavanje 2 kom. x 4,0 [kW]
Snaga motora transportera za preuzimanje 2,2 [kW]

()* - povišena konstrukcja
()** - weight depends on equipment installed


Standardna oprema:
- upravljački orman
- elektronski sistem anti-preopterećenja

Opcionalna oprema:
- dodavač materiјala za preradu
- preuzimač zdrobljenog materijala
- regulaciјa brzine dodavanja
Skorpion 650 EB - стаціонарна барабанна дробарка призначена для подрібнення зрізів з пласкою поверхнею, круглих стовбурів, різних видів відходів, меблів та лісопильних відходів шириною 650 мм.

Системою управління дробарки є шафа управління, що виконує функцію вмикання, контролю праці, контролю за перевантаженням і вимикання струму. Ріжуча система складається з барабана з 2, 3 ножами або додатково з 4 ножами. Використання сита в конструкції дробарки дає можливість отримання тріски точного розміру. Налаштування відповідної кількості ножів на барабані і діаметру отворів сита дозволяє отримати необхідний розмір тріски. Вхідний матеріал транспортується до входу дробарки, використовуючи сім подавальних зубчастих роликів, що приводяться в рух двома моторедукторами. Машина приводиться в рух за допомогою електродвигуна потужністю 90, 110 або 132 кВт. Дробарка оснащена електронною системою управління, яка автоматично запобігає перевантаженню ріжучої системи, тимчасово зупиняючи систему подачі.

Skorpion 650 EB може комплектуватись стрічковими, а також вібраційними завантажувально-транспортувальними системами. Базовий набір устаткування складається з дробарки, шафи контролю та додатково з транспортера навантажувального і транспортера розвантажувального.

Габарити (Д х Ш х В) 3000 x 1620 x 1400 (+600)* [мм]
Вага 5400** [кг]
Кількість ножів (лез) 2, 3 або 4 ріжучі + 1 підтримуючий
Швидкsстm подачі до 31,5 [м/хв]
Об'єм чіпування до 50 [м3/ч]
Ширина чіпа від 20 до 40, від 15 до 25, від 10 до 20
Розміри горла (Ш х В) 650 x 250 [мм]
Діаметр барабана 600 [мм]
Спосіб подачі - транспортер стрічковий або вібруючий
Потужність основного двигуна 90, 110, 132 [кВт]
Потужність двигунів подачі 2 х 4,0 [кВт] одиниць
Потужність двигуна при транспортері відбору 2,2 [кВт]

()* - підвищувальна конструкція
()** - маса залежить від комплектації подрібнювача (барабан, двигун)

Стандартне комплектування:
- шафа управління,
- електронна анти-перевантажувальна система.

Додаткове обладнання
- завантажувальний конвеєр,
- розвантажувальний конвеєр,
- регулювання швидкості подачі.

show contacts
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
Contact the seller
price on request
Year Mileage Power
Poland, Ostrowiec Świętokrzyski
Contact the seller
price on request
Year Mileage Power
Poland, Ostrowiec Świętokrzyski
Contact the seller
price on request
Year Mileage Power
Poland, Ostrowiec Świętokrzyski
Contact the seller
€18,000 USD ≈ $19,600
Year 2023 Mileage Power
Poland, Biskupiec
Contact the seller
€1,900 USD ≈ $2,069
Year 1982 Mileage Power
Poland, Jordanow
Contact the seller
€36,000 USD ≈ $39,200
Year 2009 Mileage Power
Poland, Jordanow
Contact the seller
€6,150 USD ≈ $6,697
Year 2010 Mileage Power
Poland, Jordanow
Contact the seller
€8,500 USD ≈ $9,256
Year 2023 Mileage Power
Poland, Biskupiec
Contact the seller
€7,500 USD ≈ $8,167
Year 2020 Mileage Power
Poland, Jordanow
Contact the seller
€7,200 USD ≈ $7,841
Year 2002 Mileage Power
Poland, Jordanow
Contact the seller
€61,500 USD ≈ $66,970
Year 2023 Mileage Power
Poland, Biskupiec
Contact the seller
€26,000 USD ≈ $28,310
Year 2023 Mileage Power
Poland, Biskupiec
Contact the seller
€11,990 USD ≈ $13,060
Year 2024 Mileage Power
Poland, Biskupiec
Contact the seller
€352.50 PLN USD PLN 1,500 ≈ $383.90
Year Mileage Power
Poland, Bytonia
Contact the seller
€114,000 USD ≈ $124,100
Year 2024 Mileage Power
Poland, Jordanow
Contact the seller
€48,900 USD ≈ $53,250
Year 2022 Mileage Power
Poland, Jordanow
Contact the seller
€51,200 USD ≈ $55,760
Year 1995 Mileage Power
Poland, Jordanow
Contact the seller
€29,500 USD ≈ $32,130
Year 2023 Mileage Power
Poland, Biskupiec
Contact the seller
€35,000 USD ≈ $38,110
Year 2023 Mileage Power
Poland, Biskupiec
Contact the seller
€1,700 USD ≈ $1,851
Year 2020 Mileage Power
Poland, Jordanow