New Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER

PDF
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 2
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 3
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 4
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 5
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 6
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 7
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 8
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 9
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 10
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 11
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 12
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 13
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 14
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 15
new Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER image 16
Interested in the ad?
1/16
PDF
€1,608
Gross price, VAT – 23%
PLN 6,949
≈ $1,718
€1,307.32
Net price
Contact the seller
Brand:  Stiler
Model:  RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER
Type:  wood chipper
Year of manufacture:  2020
Net weight:  390 kg
Location:  Poland Sokołów Podlaski
Placed on:  more than 1 month
Agronetto ID:  YB16861
Description
Overall dimensions:  0.13 m × 0.13 m × 0.18 m
Engine
Brand:  ZASILANIE Z WOM
Condition
Condition:  new
More details
Colour:  blue

More details — New Stiler RĘBAK TARCZOWY BX 62, WOOD CHIPPER

English
STILER BX 62 WOOD chipper

The BX 62 WOOD CHIPPER is characterized by high strength and durability. The chipper blade is equipped with 4 double-edged knives which ensures high machine efficiency.

The drive is transferred from the tractor through the power take-off shaft (PTO). An additional advantage is the universal three-point suspension system (TUZ) that fits all tractors.

The massive shield allows us to crush branches with a diameter of 15 cm (up to 25 cm with roots).
Technical data:

    Model: BX62
    The size of the shredded material: 15cm in diameter (maximum 25cm with roots)
    Drive system: Drive from tractor engine transmitted by PTO
    Minimum tractor power: 30 hp
    Rotor size: 740 mm
    Rotor thickness: 20 mm
    Number of cutting knives: 4 + 1 counterblade
    Knife type: Hardened tool steel CR12
    Mounting system: Three-point suspension system (three-point linkage)
    Dimensions (with folded hopper): 127 cm D x 132 cm S x 188 cm W
    Batch hopper: 50 x 50 cm
    Rotation range of the ejection tube: 360 °
    The height of the ejection tube: 188cm
    Nominal revolutions per minute / Nominal revolutions: 540-1000
    Chipper weight: 350 kg

FREE PTO !!!

Specification:

    The chipper has a massive disc with a diameter of 740 mm and a thickness of 20 mm.
    There are 4 cutting blades on both sides, sharpened 240 mm x 60 mm.
    In addition, the shield shield is secured against a knife.
    The construction of the rotor allows for long-term work without loading the tractor.
    All bearings protected against dust, stripping, etc. are lubricated by easily accessible calendars.
    On the disc there are also breakers (shovels) shredding the obtained framework to the value of 20-60 mm.
    The chipper with a three-point suspension system is designed for cooperation with a farm tractor with a minimum power of 30 km.
    The drive from the tractor to the chipper is transferred by means of a transmission shaft equipped with a safety pin, which is cut in the event of too much load on the machine and disconnects the direct drive.
    The chipper is additionally equipped with shield ventilation.
    Optionally, a special PTO shaft with protection.
    Thanks to the mounted ball holder, it is possible to attach a light trailer to the chipper.

The drive is transferred via the power take-off (PTO). The minimum required rotation of the roller is 540 rpm.

The shield is equipped with 4 knives. Each of them is double-sided, which extends their lifetime twice. Knives are made of tool steel. The chips obtained have dimensions of 20 - 60 mm.

In addition, the shield has shovels and breakers. Thanks to this, the chips are transmitted to the hopper more effectively.

The rotating spout allows us to direct the jet in any direction.

The fold-up hopper facilitates the transport of the machine. A particularly useful option in orchards and in areas with dense afforestation.
Rębak tarczowy STILER BX 62

Rębak tarczowy BX 62 charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz żywotnością. Tarcza rębaka wyposażona jest w 4 obustronnie ostrzone noże co zapewnia duża wydajność maszyny.

Napęd przenoszony jest z ciągnika po przez wałek odbioru mocy (WOM). Dodatkowym atutem jest uniwersalny trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) pasujący do wszystkich ciągników.

Masywna tarcza umożliwia nam rozdrabnianie gałęzi o średnicy 15 cm (do 25 cm z odrostami).
Dane techniczne:

Model: BX62
Wielkość rozdrabnianego materiału: 15cm średnicy (maksymalnie 25cm z odrostami)
Układ napędowy: Napęd z silnika ciągnika przekazywany przez WOM
Minimalna moc ciągnika: 30 KM
Rozmiar wirnika: 740 mm
Grubość wirnika: 20 mm
Ilość noży tnących: 4 + 1 Przeciwostrze
Typ noża: Hartowana stal narzędziowa CR12
System mocowania: Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ)
Wymiary (przy złożonym leju wsadowym): 127 cm D x 132 cm S x 188 cm W
Lej wsadowy: 50 x 50cm
Zakres obrotu rury wyrzucającej: 360°
Wysokość rury wyrzucającej: 188cm
Znamionowe obroty na minutę/Obroty znamionowe: 540-1000
Waga rębaka: 350 kg

WOM GRATIS !!!

Specyfikacja:

Rębak posiada masywną tarczę o średnicy 740 mm oraz grubości 20 mm.
Na tarczy znajdują się 4 noże tnące dwustronnie ostrzone o wymiarach 240 mm x 60 mm.
Dodatkowo na osłonie tarczy zmocowany jest przeciw nóż.
Konstrukcja rotoru pozwala na długotrwałą pracę bez obciążenia ciągnika.
Wszystkie łożyska zabezpieczone przed dostaniem się do nich kurzu, zrębu itp smarowane są poprzez łatwo dostępne kalamitki.
Na tarczy znajdują się również łamacze (łopaty) rozdrabniające uzyskany zrąb do wartości 20-60 mm.
Rębak o trzypunktowym układzie zawieszenia przeznaczony jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy minimum 30 km.
Napęd z ciągnika na rębak przenoszony jest za pomocą wałka transmisyjnego wyposażonego w zawleczkę bezpieczeństwa, która to zostaje ścięta w przypadku zbyt dużego obciążenia maszyny i rozłącza nam napęd bezpośredni.
Rębak wyposażony jest dodatkowo w wentylację tarczy.
W opcji dodatkowo specjalny wałek WOM z zabezpieczeniem.
Dzięki zamontowanemu uchwytowi kulowemu, możliwe jest podpięcie do rębaka lekkiej przyczepki.

Napęd przenoszony jest po przez wałek odbioru mocy (WOM). Minimalne wymagane obroty wałka to 540 obr./min.

Tarcza wyposażona jest w 4 noże. Każdy z nich jest dwustronnie co wydłuża dwu krotnie ich czas eksploatacji. Noże wykonane są ze stali narzędziowej. Uzyskana zrębka posiada wymiary 20 - 60 mm.

Dodatkowo tarcza posiada w łopaty oraz łamaki. Dzięki czemu zrębka efektywniej przekazywana jest do leja wyrzutowego.

Obrotowy lej wyrzutowy umożliwia nam skierowanie strumienia w dowolnym kierunku.

Składany lej wrzutowy ułatwia transport maszyny. Szczególnie przydatna opcja w sadach oraz w miejscach o gęstym zalesieniu.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

New Stiler €2,186 Wood chipper 2023 Euro 5 Poland, Opalenica
New Stiler €6,201 Industrial shredder 2020 Poland, Sokołów Podlaski